Skip to main content

Амбулаторія № 1 ЦПМСД КНП “Міська поліклініка № 10” ХМР

Місце розташування:

 • Героїв Праці, 2/48 (099-797-32-50) 

 • Академіка Павлова, 271 (098-424-53-52)

МАХИБОРОДА Надія Олексіївна

Завідувач амбулаторією

Лікар загальної практики – сімейний лікар вищої категорії

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2001 рік)

Спеціалізація: терапія

Стаж роботи за фахом: 15 років

Місце приойму: вул. Героїв Праці, 2/48

 • Амбулаторія за адресою: вул. Героїв Праці, 2/48

ДУБОВА Світлана Олексіївна

Лікар загальної практики – сімейний лікар вищої категорії

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (1998 рік)

Спеціалізація: лікувальна справа

Стаж роботи за фахом: 25 років

ЗОЛОТУХІНА Ірина Іванівна

Лікар загальної практики – сімейний лікар вищої категорії

Освіта: вища. Харківський медичний інститут (1992 рік)

Спеціалізація: терапія

Стаж роботи за фахом: 38 років

ЧАЙКА Станіслава Юріївна

Лікар загальної практики – сімейний лікар (лікар-спеціаліст)

Освіта: вища. Харківський державний медичний університет (2013 рік)

Спеціалізація: лікувальна справа

Стаж роботи за фахом: 8 років

 • Амбулаторія за адресою: вул. Академіка Павлова, 271 (модульна амбулаторія праворуч від БЦ «Радмір»)

КОВАЛЬОВА Ірина Ігорівна

Лікар загальної практики – сімейний лікар (лікар-спеціаліст)

Освіта: вища

Стаж роботи за фахом: 12 років

Лікарі амбулаторії забезпечують надання первинної медичної допомоги, що спрямована на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя. Надання первинної медичної допомоги регламентується Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ України 19.03.2018 №504.

Лікарі амбулаторії:

 • ведуть динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, що мають активну декларацію з лікарями;

 • діагностують та лікують найбільш поширені хвороби, травми, отруєння;

 • ведуть пацієнтів із хронічними захворюваннями і станами;

 • забезпечують проведення профілактичних заходів, що включають вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень;

 • надають інформативну підтримку та консультативну допомогу;

 • проводять динамічний нагляд за не ускладненою вагітністю;

 • призначають лікарські засоби (у тому числі згідно Урядовій програмі “Доступні ліки”);

 • оформлюють довідки та листки тимчасової непрацездатності;

 • проводять консультацію за направленням лікарів інших спеціальностей;

 • оформлюють довідки про смерть;

 • готують документацію на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію.

 • оформлюють електронні направлення до фахівців вторинної (вузькі спеціалісти) чи третинної допомоги (стаціонарна допомога);

 • надають окремі послуги паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовим відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо), координація та забезпечення медичних та психологічних потреб паліативного пацієнта;

 • консультують та навчають осіб, що здійснюють догляд за паліативним пацієнтом;

 • направляють пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходять за межі ПМД;

З повним переліком медичних послуг, що надають лікарі первинної ланки ви маєте змогу ознайомитись за посиланням – https://moz.gov.ua/scho-vhodit-do-obovjazkiv-likarja-pervinnoi-lanki

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені законодавством України та посадовою інструкцією лікаря, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, лікарі несуть відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

Записатися на прийом до лікаря амбулаторії ЦПМСД можна за телефонами реєстратури:

Героїв Праці, 2/48 (099-797-32-50)

Академіка Павлова, 271 (098-424-53-52), або безпосередньо у особистому кабінеті пацієнта на сайті Helsi.me або у мобільному додатку.